Årets generalforsamling veloverstået.

41 medlemmer mødte op til årets generalforsamling.

Ingen større emner var i spil, så aftenen blev afviklet i god ro og orden.

Bestyrelsen takker de fremmødte.