Velforberedt og veloplagt Lars Olsen i klubhuset

 

 

 

Der var stuvende fuldt af forventningsfulde medlemmer, da Bådelauget onsdag d. 1. november, fik besøg af havnens nye chef, Lars Olsen.

Lars blev budt velkommen af formand Erik, hvorefter han fortalte om sin baggrund, der havde budt på meget sejlads ind og ud af havne, men aldrig særligt lang tid på selve havnen. Men med 25 års mærskansættelse i bagagen, mener han nu nok, at der er et godt grundlag for de kommende års arbejde på Dragør Havn. 


Indtryk

Det første indtryk af havnen blev illustreret af billeder med nogle slidte kajkanter, bådvrag og kaos i bukkehullet. Det indtryk stod i skarp kontrast til Lars Olsens første besøg på havnen som skrev sig tilbage til navigationsskolens besøg for mange år siden med navigationsøvelser og is.

Måske illustrerer Lars’ fortælling om kontakten vedr. bådvraget hvad vi kan forventer os i de kommende år: Jeg ringede til ham der står for pladsen. Han fortalte, at han har solgt den til en person ”der virkelig gerne” vil gøre noget ved den historiske Utzon sejler fra 1952. Den gamle ejer tog fat i den nye, som kontaktede havnen via mail. Lars skrev tilbage: ”Tak fordi du tog kontakt. Du skylder ca. 28.000 kr. i havnepenge!” – Så blev der stille i et stykke tid. Der blev dog taget en ny kontakt, der mundede ud i en forklaring om mange private problemer, der har gjort, at det gik i stå med båden.  Det er nu aftalt at ejeren betaler havnepenge for de år han har haft ansvar for båden, og at havnen hjælper den over til kranen, så den kan komme hjem i haven.

Men konkret er fremgangsmåden for forladte både og bådvrag allerede sådan at båden fremlyses på hjemmesiden og i Dragør Nyt. Hvis der ikke reageres, så bliver båden skrottet som små brændbart.  Fra salen blev det foreslået, at der forsøges afholdt en auktion i de tilfælde hvor der måske kan komme lidt penge ind til havnen. Det nikkede Lars til.

Forventninger

Lars satte fire hovedpunkter op som har betydning for ham i det kommende arbejde på havnen:

 • Plads til forskellighed
 • Mange interessenter
 • Regler og bestemmelse
 • Jeg synes, det er vigtigt for os alle sammen, at vi kender og følger det regelsæt der er for havnen, og ligeså vigtigt er det at  reglerne skal gælde lige for alle.
 • Find selv regelsættet på havnens hjemmeside

Vi ser hvad der er værst og tager det i en rækkefølge

En tilstandsrapport i 2015 konkluderede at der var brug for 156 millioner til genopretning. Det gamle tænketank projekt kostede overslagsmæssigt 30 -40 millioner kr.

Der er så, i virkelighedens verden, afsat 10 millioner til udvikling og genopretning

Lige nu har vi bestilt en undersøgelse af dybder på pladserne i havnen. Når den foreligger, vil vi prioritere, hvor der skal uddybes fortalte Lars. Det faldt i godt vand hos i hvert fald et medlem, der refererede til, at han flere gange i år måtte blive i havnen på grund af mangel på vand under kølen.

Med foto af kaos i et af havnens bukkehuller fortalte Lars, at det har høj prioritet at få orden på det. Men at det desværre ikke går så hurtigt som han gerne vil.

 

 

 

 

 

 

 

 

På lidt længere sigt prioriterer Lars meget højt, at der anvendes de moderne standardstativer. Allerførst ved at få fjernet usikre træstativer og senere så alle anvender standardstativer. Der er allerede nogle få både, der lejer stativer.

Når der kommer helt konkrete planer om de nye stativer indkalder havnen til informationsmøder.

Finn gjorde opmærksom på at mange af havnens bådstativer af stål kan klappes sammen. Han opfordrede til at Havnen opfordrer eller måske endog pålægger at disse klappes sammen inden de sættes i bukkehullet. Måske kan der etableres stativer, som de kan stå op af. Lars nikkede og anerkendte det som en god ide.

Alternativt forslag til etablering af indsejling til ny havn

En ingeniør havde indleveret en alternativ skitse til at få ny indsejling til ny havn. Den bygger på genbrug af det risikable bundslam og med en træspuns, der kan stoppe sandindsivningen gennem molestenene. Projekt er forelagt Havnerådet. Så får vi se….

Spørgsmål, kommentarer og debat

Lars Olsen afsluttede aftenen med at gennemgå de spørgsmål og forslag om stort og småt, som medlemmerne fremførte.

Kan man formulere hvad brugere og gæster kan forvente at havnens personale?

 • Vi vil gøre havnen til et godt sted at være.  Men at bruge tid på at skrive ned hvordan, det bliver i hvert fald ikke det første, vi kommer til at gøre.

Ledige pladser og ventelister kan man få det op på hjemmesiden?

 • Måske. Hvis det kan lade sig gøre i praksis.

Der er mange ubrugte små pladser, men ofte er de ikke store nok til at gæster kan komme ind på pladsen. Kan vi gøre noget ved det? Mange gæster bruger mange forsøg på at komme ind fordi der mangler oplysning om pladsens bredde. Kan det ændres?

 •  Vi monitorerer det med pladsstørrelserne, og det med at oplyse om pladsbredder er en rigtig god ide. Det vil vi arbejde for at gennemføre. I det hele taget skal vi behandle gæstesejler godt. De er vores ambassadører og de lægger en del penge.
 • Selvom det har været skidt vejr, så har vi haft et temmelig godt besøgstal også i år.

I samme boldgade er der pladser på rødt, selvom bådene ikke en gang er i vandet.

 • Det skal vi have fokus på. Det er også meget vigtigt at vi får vendt skiltene på rødt, når sejlerne vender hjem

Lyset i Masteskuret med en pære, der tændes/slukkes i bunden af huset er ikke brugbart.

 • Enig! Der skal naturligvis være en føler

Det blev foreslået, at de nederste bærearme forkortes, så det bliver lettere at manøvrere mastevognen.

 • God ide!

Kan der etableres faste pladser i masteskuret?

 • Det tror jeg ikke kan lade sig gøre.

Der blev foreslået faste bukke ved masteskur og ved mastekranerne.

– God ide, selvom der vist ikke var helt enighed om nødvendigheden under kranerne

Yderligere klamper ved kranen i ny havn blev foreslået.

 • Har I opdaget den vi har lavet inde på pladsen? OK, til flere klamper på selve kajkanten

Der blev efterlyst en plan for vedligeholdelse af lys på havnen. Efter mødet har Lars undersøgt forhold omkring belysning nærmere, og kan derfor svare mere præcist:

 • Der var i en periode særdeles mørkt på det offentlige parkeringsareal øst for havnekontoret. Miseren skyldes tilsyneladende, at kommunen på et tidspunkt skiftede leverandør på tilsyn og vedligeholdelse af gadebelysningen. I denne periode blev lysforholdene på parkeringsarealet derfor ikke vedligeholdt.
 • Omkring belysning på havnen i øvrigt, er det hensigten at forbedre lysforholdene som en del af driften og opgradering i forbindelse med udviklingen af havnen i øvrigt. Ikke mindst som præventiv foranstaltning i forhold til tyveri fra både, biler og ejendomme på havnen.
 • Tyveri lader til at være et eskalerende problem, som vi er nødt til at forholde os til i fællesskab.

Fra salen blev det oplyst, at der allerede er gang i frivillig patruljering. Og det blev forslået at sætte overvågningskameraer op. John Dybart oplyste at Dragør Havn har det næsthøjeste antal anmeldte tyverier på landsplan. Vi bør tage det alvorligt.

 • Det er glædeligt, hvis der allerede er lokale initiativer i gang med frivillig tilstedeværelse på havnens arealer.
 • Andre gode ideer er velkomne. Overvågning inden for lovens rammer er en mulighed.
 • Ideer: Hils på fremmede og start operation Nabohjælp på havnen.

Vandslanger!

 • Der er åbenbart et meget stort svind på slangerne, Men der bør være slanger, som en facilitet der er inkluderet i ”huslejen”. Det skal i hvert fald forsøges.

Vandtrykket i gammel havn er meget ofte så lavt, at det tager uforholdsvis lang tid blot at fylde en mindre vandtank.

 • Der er et filter der bliver fyldt op hele tiden og derfor sænker trykket. Vi har ikke fundet en varig løsning, men arbejder på det.

Indtægter/udgifter?  Det kan være meget vanskeligt at finde frem til havens budget på kommunens hjemmeside, og også at gennemskue det.  Har du kendskab til andre steder hvor havneregnskab lægges åbent frem?

 • Jeg vil arbejde på, at der er gennemsigtighed i havnens budget.  Men nogle gange ændres planer og prioriteringer. F.eks. SKAL der skaffes penge til et nyt ledelys i færgehavnen. (Selvom det er de færreste lystsejlere, der har brug for det.)

Tang i haven efter længerevarende østlig vind lukker de inderste pladser i havnen, f.eks. ved dieselstanderen.

 • Det har jeg ikke været opmærksom på.

Rengør af grillpladser.

 • Det er på vores todo-liste at få det gjort også om sommeren. I øvrigt er det den runde grillplads som vi vil overdække.

Det trådløse net

 •  Det er slut med at skifte password. Fra om et øjeblik er det ”saltholm.

Således afklaret på små og store spørgsmål om havnen sluttede denne temaaften med klapsalver til  Lars Olsen for en velforberedt og – gennemført temaaften.  Vi ser frem til endnu en underholdende og oplysende aften om nogle år.