Se fotos fra en velbesøgt temaaften om havnen onsdag d. 5. februar

Havnefoged Lars Olsen mødte igen beredvilligt op i vores klub og gav en status på havnens tilstand. Han håbede, at de10 millioner der er afsat til renovering også bliver frigivet til formålet på trods af den økonimiske situation i Dragør. 

Og så oplevede han – som vist nok den første nogensinde – at modtage ros fra flere sider i forsamlingen,. Tillykke med det.