Dejlig fiskedag – to hornfisk!

D. 10 maj afholdt Bådelauget den årlige fisketur med præmier. Seks både tjekkede ind, men kun fem kom ud på Sundet: Nobuko med Erik og Ivan, Sirius med Henrik og gast, Gnyx med Per, Rejen med Erik og gast og Kringle med Johnny. Inden afsejling blev indvejningen aftalt, sådan at fisken indvejes renset.

Der blev fisket ivrigt – og både nord og syd for havnen. Men da fangsten skulle indvejes viste der sig "kun" to pæne hornfisk, fanget af Ivan. For dn fangst kunne han selv vælge præmien: Enten den tungeste, den længste eller de fleste. Valget faldt på den længste, der viste sig at indeholde et flot fiskehjul m/ stang og grej fra Bue Net.

Tak til sponsor og tak til deltagerne, der fik en dejlig dag på Sundet.