Kategoriarkiv: Generalforsamling

Mange medlemmer til den netop afholdte generalforsamling

Årets generalforsamling blev af coronaårsager afholdt på Dragør Skole. Flotte 50 medlemmer var mødt frem.

Forsamlingen blev som vanligt kompetent ledet af John Dybart.

Formandens beretning samlede og beskrev dette udsædvanlige års aktiviteter. Beretningen lagde bl.a. vægt på bestyrelsens bestræbelser på at medlemmer med og uden båd tilsammen skaber en god klub.

Formanden takkede de der står for rengøring, klubhusvedligeholdelse og klubhusvagterne.

Ens kontingent

Indtil nu har der været forskel på kontingent for en skipper og en gast. Bestyrelsen foreslog at kontigentet i fremtiden bliver ens for alle medlemmer. Det samlede kontingent skal i princippet forblive som nu. Forslaget blev bl.a. motiveret med at alle medlemmer har de samme muligheder i klubben. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Den nye bestyrelse

Torben Fiege blev valgt som foreningens nye formand.

I bestyrelsen sidder også: Johnny Riber Larsen, Birgit Andersen, Jann Westergård, Dan Pio og Per Herngaard. Alle enstemmigt valgt. Som suppleanter valgtes: John Dybart, Carsten Borch og Hans Krebs Ovesen. Der er en god tradition for at suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet.

Under pkt. Evt.: Udtrykte Vagn Ekstrøm ønske om at der dannes grupper som kan bidrage til klubaktiviteterne og derme aflaste bestyrelsen. Det blev hørt!

Det samlede referat fra generalforsamlingen kan læses i mappen i klubhuset.

Årets Foto

Årets foto var taget af Dan Pio på klubturen til Saltholm sidste efterår. Det vil nu pryde fotovæggen i klubhuset det kommende år.