Nyt fra din bestyrelse i Dragør Bådelaug

 

Juni 2020

Coronaopdatering

 

 

Bestyrelsen har været samlet for første gang siden coronalukningen

 

 

Læs om hvordan medlemmerne mødes i de kommende måneder

 

1. Grill

  • Første grill-aften afholdes d. 10. juni

 

  • HUSK! Den der tænder grillen hejser også flaget som signal til de andre om at der grilles.

 

2. Sankt Hans

  • Vi afventer myndighedernes udmelding d. 8. juni vedr. store forsamlinger inden vi inviterer til Sankt Hans aften. Hvis arrangementet gennemføres forventer vi at man selv medbringer mad, og at størsteparten af deltagerne spiser uden for klubhuset. Hold øje med nyhedsbrevet.

 

3. Sensommertur

  • Hvis turen gennemføres sejles der d. 21.- 23. august til Klakshamn, Limhamn og hjem søndag. Hold øje med nyhedsbrevet.

 

3. Generalforsamling

  • Generalforsamlingen afholdes d. 2. september kl. 19.00. Der udsendes et særligt nyhedsbrev.

 

Vi ønsker alle en god sejlsæson sammen med de tilsyneladende mange nye sejlere.

Husk at hente din nye stander i klubhuset.

Sejlerhilsen Bestyrelsen

Dejlig fiskedag – to hornfisk!

D. 10 maj afholdt Bådelauget den årlige fisketur med præmier. Seks både tjekkede ind, men kun fem kom ud på Sundet: Nobuko med Erik og Ivan, Sirius med Henrik og gast, Gnyx med Per, Rejen med Erik og gast og Kringle med Johnny. Inden afsejling blev indvejningen aftalt, sådan at fisken indvejes renset.

Der blev fisket ivrigt – og både nord og syd for havnen. Men da fangsten skulle indvejes viste der sig "kun" to pæne hornfisk, fanget af Ivan. For dn fangst kunne han selv vælge præmien: Enten den tungeste, den længste eller de fleste. Valget faldt på den længste, der viste sig at indeholde et flot fiskehjul m/ stang og grej fra Bue Net.

Tak til sponsor og tak til deltagerne, der fik en dejlig dag på Sundet.