Førstehjælp 13. april

 Mød op til undervisning i førstehjælp onsdag d. 13 april.

Henrik vil igen i år undervise i alm. førstehjælp med hjerte/lungeredning.

Der vil være mulighed for at øve sig på rigtige førstehjælpsdukker.

Interessant, lærerigt og vigtigt! 

Generalforsamling 30. marts

Generalforsamling 2016

I henhold til vedtægtens § 8 pkt. 2 indkaldes der hermed til den årlige ordinære generalforsamling i Dragør Bådelaug

Onsdag, den 30. marts 2016, kl. 19:00 i klubhuset

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Regnskab: Forelæggelse af et revideret og underskrevet regnskab for 2015.

4. Regnskab: Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2016.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkomne forslag. (der er ikke indkommet forslag)

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

10. Eventuelt. 

Læs mere