Standermasten er nede – se billeder fra en velforberedt nedtagning

Dragør Bådelaugs gamle og veltjente standermast skal fornys. Afdøde medlem af Bådelauget, Bo Sillemann, havde det ønske, at deltagerne i hans bisættelse donerede penge til laugets renovering af masten.  Det blev til imponerende 53.827 kr. der nu gør det muligt at iværksætte arbejdet.
Masten har stået foran bådelaugets klubhus siden indvielsen i 1990.  Egentlig var det meningen at kun dele af masten skulle renoveres. Men det viser sig at mastens tilstand er så ringe, at den ikke kan reddes. 
Det er der ikke noget at sige til. Historien fortæller nemlig, at masten, inden den blev rejst foran klubhuset, har været den ene af to master på Nationalmuseets galease Anna Møller. Masten er sandsynligvis den mindste af galeasens master, den såkaldte mesanmast. Skibet, som blev bygget helt tilbage i 1906, er nu ejet af Nationalmuseet.
Skibet blev renoveret første gang i midten af 1970’erne. Bådelaugets medlemmer fik den kasserede mast gratis og rejste den i 1990 foran foreningens nye klubhus.
Den gamle og meget skrøbelige mast blev nedtaget i sidste uge med sikker hjælp af Henrik Wieder. Nedtagningen var grundigt forberedt af Carsten Borch og andre medlemmer, der havde meldt sig til opgaven.

Den nye mast starter helt forfra med et træ fra skoven som udvælges af havnens rutinerede skibstømrer, Klaus Brun, der også står for bearbejdningen til ny mast. Masten forventes at være færdig til klubbens standerhejsning inden den nye sejlsæson. 


Se billeder fra nedtagningen her: