Gode nyheder i en lysere tid – og nyt om generalforsamling og standerhejsning

Der er indmeldt 20 nye medlemmer i 2020 og frem til i dag. Det er dejligt mange.

Der allerede en god praksis for at medlemmerne hjælper hinanden på broerne. Det vil vi gerne sætte lidt i system, så nye medlemmer, der måske ikke har det helt store sejler-netværk, nemmere kan få råd og måske praktisk hjælp af andre klubmedlemmer.

Vi vil – simpelt og let håber vi – lave en liste over folk med erfaring inden for forskellige områder. Det kan være aktive sejlere, men det kan også være nogle af vores rutinerede medlemmer, der har afhændet båden.

Vil du være med så skriv dig på sedlen i klubhuset eller ring til Per Herngaard, 21 70 18 28, eller snak med ham, når du møder ham på havnen og hør lidt mere om hvad du kan bidrage med.

Læs om generalforsamling og standerhejs i nyhedsbrevet og se hvem Per…