Sankt Hans aften 2021

Indvielse af den nye flagmast

Sankt Hans Aften indledtes med indvielse af den nye flagmast. Formand Torben holdt en kort tale, hvor han fortalte om den gamle masts historie som mesanmast på den gamle galease Anna Møller. Han takkede alle de mange medlemmer der har bidraget med  deres arbejdskraft for at få den nye mast klar. Han takkede særligt Klaus, der med imponerende håndværk har formet masten fra råt træ til smuk mast. Og han takkede særligt Karsten Borch for at holde hele projektet med masten kørende og på ret kurs. Karsten klippede det rød bånd og masten er nu indviet.

 

Sankt Hans bål

På en sjælden smuk sommeraften mødte mere end 400 deltagere op til Sankt Hans bålet ved Dragør Bådelaugs klubhus. Flaget blev strøget fra klubbens nye flagmast ved solnedgang og umiddelbart efter tændtes bålet. I år blev Midsommervisen sunget med kompetent og humørfuldt støtte fra Mogens Bille på guitar og Fin Alfred på harmonika.

Se Dan Pios fotos fra den smukke aften her: