Kategoriarkiv: Se her…

Gang i vedligehold af klubhus i 2021

 

Se det hele af de flittige mennesker. Tryk på foto

Sankt Hans aften 2021

Indvielse af den nye flagmast

Sankt Hans Aften indledtes med indvielse af den nye flagmast. Formand Torben holdt en kort tale, hvor han fortalte om den gamle masts historie som mesanmast på den gamle galease Anna Møller. Han takkede alle de mange medlemmer der har bidraget med  deres arbejdskraft for at få den nye mast klar. Han takkede særligt Klaus, der med imponerende håndværk har formet masten fra råt træ til smuk mast. Og han takkede særligt Karsten Borch for at holde hele projektet med masten kørende og på ret kurs. Karsten klippede det rød bånd og masten er nu indviet.

 

Sankt Hans bål

På en sjælden smuk sommeraften mødte mere end 400 deltagere op til Sankt Hans bålet ved Dragør Bådelaugs klubhus. Flaget blev strøget fra klubbens nye flagmast ved solnedgang og umiddelbart efter tændtes bålet. I år blev Midsommervisen sunget med kompetent og humørfuldt støtte fra Mogens Bille på guitar og Fin Alfred på harmonika.

Se Dan Pios fotos fra den smukke aften her:

Gode nyheder i en lysere tid – og nyt om generalforsamling og standerhejsning

Der er indmeldt 20 nye medlemmer i 2020 og frem til i dag. Det er dejligt mange.

Der allerede en god praksis for at medlemmerne hjælper hinanden på broerne. Det vil vi gerne sætte lidt i system, så nye medlemmer, der måske ikke har det helt store sejler-netværk, nemmere kan få råd og måske praktisk hjælp af andre klubmedlemmer.

Vi vil – simpelt og let håber vi – lave en liste over folk med erfaring inden for forskellige områder. Det kan være aktive sejlere, men det kan også være nogle af vores rutinerede medlemmer, der har afhændet båden.

Vil du være med så skriv dig på sedlen i klubhuset eller ring til Per Herngaard, 21 70 18 28, eller snak med ham, når du møder ham på havnen og hør lidt mere om hvad du kan bidrage med.

Læs om generalforsamling og standerhejs i nyhedsbrevet og se hvem Per…