Kategoriarkiv: Se her…

Sankt Hans aften 2021

Indvielse af den nye flagmast

Sankt Hans Aften indledtes med indvielse af den nye flagmast. Formand Torben holdt en kort tale, hvor han fortalte om den gamle masts historie som mesanmast på den gamle galease Anna Møller. Han takkede alle de mange medlemmer der har bidraget med  deres arbejdskraft for at få den nye mast klar. Han takkede særligt Klaus, der med imponerende håndværk har formet masten fra råt træ til smuk mast. Og han takkede særligt Karsten Borch for at holde hele projektet med masten kørende og på ret kurs. Karsten klippede det rød bånd og masten er nu indviet.

 

Sankt Hans bål

På en sjælden smuk sommeraften mødte mere end 400 deltagere op til Sankt Hans bålet ved Dragør Bådelaugs klubhus. Flaget blev strøget fra klubbens nye flagmast ved solnedgang og umiddelbart efter tændtes bålet. I år blev Midsommervisen sunget med kompetent og humørfuldt støtte fra Mogens Bille på guitar og Fin Alfred på harmonika.

Se Dan Pios fotos fra den smukke aften her:

Gode nyheder i en lysere tid – og nyt om generalforsamling og standerhejsning

Der er indmeldt 20 nye medlemmer i 2020 og frem til i dag. Det er dejligt mange.

Der allerede en god praksis for at medlemmerne hjælper hinanden på broerne. Det vil vi gerne sætte lidt i system, så nye medlemmer, der måske ikke har det helt store sejler-netværk, nemmere kan få råd og måske praktisk hjælp af andre klubmedlemmer.

Vi vil – simpelt og let håber vi – lave en liste over folk med erfaring inden for forskellige områder. Det kan være aktive sejlere, men det kan også være nogle af vores rutinerede medlemmer, der har afhændet båden.

Vil du være med så skriv dig på sedlen i klubhuset eller ring til Per Herngaard, 21 70 18 28, eller snak med ham, når du møder ham på havnen og hør lidt mere om hvad du kan bidrage med.

Læs om generalforsamling og standerhejs i nyhedsbrevet og se hvem Per…

Standermasten er nede – se billeder fra en velforberedt nedtagning

Dragør Bådelaugs gamle og veltjente standermast skal fornys. Afdøde medlem af Bådelauget, Bo Sillemann, havde det ønske, at deltagerne i hans bisættelse donerede penge til laugets renovering af masten.  Det blev til imponerende 53.827 kr. der nu gør det muligt at iværksætte arbejdet.
Masten har stået foran bådelaugets klubhus siden indvielsen i 1990.  Egentlig var det meningen at kun dele af masten skulle renoveres. Men det viser sig at mastens tilstand er så ringe, at den ikke kan reddes. 
Det er der ikke noget at sige til. Historien fortæller nemlig, at masten, inden den blev rejst foran klubhuset, har været den ene af to master på Nationalmuseets galease Anna Møller. Masten er sandsynligvis den mindste af galeasens master, den såkaldte mesanmast. Skibet, som blev bygget helt tilbage i 1906, er nu ejet af Nationalmuseet.
Skibet blev renoveret første gang i midten af 1970’erne. Bådelaugets medlemmer fik den kasserede mast gratis og rejste den i 1990 foran foreningens nye klubhus.
Den gamle og meget skrøbelige mast blev nedtaget i sidste uge med sikker hjælp af Henrik Wieder. Nedtagningen var grundigt forberedt af Carsten Borch og andre medlemmer, der havde meldt sig til opgaven.

Den nye mast starter helt forfra med et træ fra skoven som udvælges af havnens rutinerede skibstømrer, Klaus Brun, der også står for bearbejdningen til ny mast. Masten forventes at være færdig til klubbens standerhejsning inden den nye sejlsæson. 


Se billeder fra nedtagningen her: