Flyer

Dragør Bådelaug – en klub for tursejlere

Dragør Bådelaug har tilladt sig at sætte en hilsen på din båd. Vi gør det for at fortælle dig om byens tursejlerforening – som vi håber, du får lyst til at være med i.

Vi har vores både liggende i lystbådehavnen, i den gamle Dragør Havn og i Jollehavnen ved Fortet. Du kan kende os på klubstanderen.

Hvis du har lyst til at høre mere og møde nogle af os, så kom til åbent hus i klubben søndag d. 09. juni kl. 12.00 – 14. 00

Ung – gammel

Mange af laugets medlemmer har været med i mange år. De fleste af os er + 50.

Det yngste medlem er dog 33 år og en del er under 50.  Er du selv en yngre tursejler, så er der altså basis for at mødes med andre og danne et nyt ungt netværk i vores klub.

Tursejlads

Forsommerturen går til Saltholm d. 15. juni. Vil du med? Så hold øje med opslag ved vores klubhus. Du kan få en hjælper med som gast, hvis du gerne vil have det. Eller du kan selv være gast hos en anden, hvis det passer bedre.

I august sejler vi “tillidssejlads”. En spøg hvor vi sejler en rute igennem to gange – uden anden hjælp til navigation end dit ur, loggen og et magnetisk kompas og . Det gælder om at sejle de to ture så tæt på samme tid som muligt.

På vores hjemmeside kan du også læse om mange andre arrangementer gennem sommer og vinter som vores klub afholder. Det kan f.eks. være kurser i VHF-radio, den teoretiske duelighedsprøve eller temaaftener med maritimt indhold.

Klubhuset

Et vigtigt aktiv for os er klubhuset, der ligger på sandtangen lige ved legepladsen. Medlemmerne mødes i og ved klubhuset. Når du har været medlem i et år kan du bruge klubhuset til familiearrangementer.

Som sagt hvis du vil møde nogen af os så ses vi til åbent hus søndag d. 09. juni kl. 12.00 ved klubhuset.

Vi byder på en kop kaffe og du får et eksemplar af klubbens årsskrift fra det seneste år.