Velbesøgt generalforsamling marts 2023

42 veloplagte medlemmer var mødt op til generalforsamlingen d. 22. marts 2023. Det var tæt på at der ikke var plads til os alle. Her er forsamlingen netop afsluttet og snakken går livligt om alt nu også var som det skal være. Læs referatet fra generalforsamlingen i mødeeprotokollen i klubhuset.

Temaaften d. 12. april kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset

25 år som havnefoged i Dragør

Hvad laver du så om vinteren?”

Når Bent Kofoed-Hansen blev spurgt om sit arbejde og fortalte at han var havnefoged i Dragør Havn, blev han ofte mødt med et nyt spørgsmål: “Hvad laver du så om vinteren?”. Det samt mange andre ting hører vi om.

Foredraget støttes med mange historiske og aktuelle billeder.

Så er der 21 nye kandidater til sanghæftet

Vi mødes og synger dem d. 26. marts. Dem der synger bestemmer, hvad der skal ind og hvad der skal ud af sangbogen.

Kom og vær med – det er en fantastisk humørpille at synge sammen.

1. Vi er Bådelaugets Sejlerinder

2. Danmark, nu blunder den lyse nat

3. Blæsten går frisk over Limfjordens vande

4. I Danmark er jeg født

5. Der er et yndigt land

6. Mandalay

7. En rigtig sømand han er aldrig bange

8. Kong Frederiks d. 9.s skålsang på Kongeskibet

9. Åbent Landskab.

10. Sømand om bord (Kim Larsen)

11. Så længe skuden kan gå (Evert Taube)

12. Hvor smiler fagert den danske kyst (Johannes V Jensen/Oluf Ring)

13. Alle sømænd…

14. Gem et lille smil

15. Jeg har en ven

16. Solskin ombord

17. Sorte Rudolf

18. Svantes lykkelig dag

19. Så længe jeg lever

20. Så længe jeg lever

21. To mennesker på en strand

22. Imellem Esbjerg og Fanø

Generalforsamling onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19. 00

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne år.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg af kasserer:

– Bestyrelsen indstiller Bente Fiege til genvalg

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

– Bestyrelsen indstiller Dan Pio til genvalg

– Bestyrelsen indstiller Per Herngaard til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

– Bestyrelsen indstiller Per Kofoed til genvalg

– Bestyrelsen indstiller Torben Østergaard til genvalg

– Bestyrelsen indstiller Carsten Borch til nyvalg

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

– Revisor: Bestyrelsen indstiller Grethe Olsen til genvalg

– Suppleant: Bestyrelsen indstiller Valde Høgsted til genvalg

– Suppleant: Bestyrelsen indstiller Aase Dybart til genvalg

11. Eventuelt

– Årets foto

HUSK! Der er mulighed for en sandwich og øl/vand efter generalforsamlingen

Nye cykelstativer

Lise (Gnyx) foreslog nye cykelstativer. Klubhusudvalget var enige, og vupti! Nye cykelstativer på plads. Der kommer flere, hvis det er nødvendigt.

Per Herngaard og Per Kofoed sørger for, at stativerne sidder lige. (Foto: Hans Krebs Ovesen)
Stolte klubhushåndværkere (Foto: Hans Krebs Ovesen)