Kategoriarkiv: Information

Depositum retur fra Havnen

Torben Østergaard har på baggrund af vores møde med havnefogeden undersøgt problematikken omkring tilbagebetaling af depositum fra havnen.

Undersøgelsen har følgende konklusion:

Tilbagebetaling af depositum for havneplads i Dragør Havn.

Før 2005 betalte man et depositum når man fik bevilget en havneplads i ”den nye havn”.

Man har aldrig betalt depositum i ”den gamle havn”.

Efter 2005 er man ophørt med at betale et depositum og er overgået til at betale et indskud i begge havne inkl. jollehavn.

Indskud bliver ikke tilbagebetalt.

Har man roteret fra ”den nye havn” til ”den gamle havn” og har betalt depositum før 2005 følger retten til tilbagebetaling med.

Torben Østergaard

Info fra Karin Emborg:
Havnekontoret
Dragør havn.

Aftagning af mast

Du har stadig mulighed for at få hjælp med at tage masten af.

Lørdag den 29. oktober er der mulighed for at få hjælp til at tage masten af. Du skal møde op i klubhuset kl. 09.00, hvor Johnny og Dan vil være til sted til at hjælpe med aftagningen, men man er også med til at hjælpe andre.