”SKIBE OG SØFART I DANMARKS OLDTID”

Titlen var måske lidt støvet, men det afholdt ikke medlemmer af Bådelauget og Lodsforeningen til at fylde klubhuset til randen på temamødet i februar.

Museumsinspektør, marinearkæolog med meget mere, Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet havde dog også en anden indgang til sit lærerige og underholdende indlæg: ”Nogle af menneskets opfindelser forandrer verden fundamentalt. En båd er en sådan opfindelse. Det at kunne færdes på vand, at kunne udtænke og bygge et fartøj, der på en gang bæres af vandet, og samtidig skærer sig gennem vandet, er virkelig revolutionerende. ”

Klubhuset var stuvende fuldt, da museumsinspektør Morten Ravn, førte medlemmerne fra stenalderbåde til vikingeskive.

På to timer blev forsamlingen ført gennem skibsudviklingen fra de udhulede træstammer til de avancerede vikingeskibe, der gennem nogle århundreder gjord Skandinavien til en førende søfartsnation med handelsforbindelser og erobringstoger over hele Europa og det store fastland mod øst. Morten Ravn fortalte levende og fagligt vidende om hvordan padling, åretag og sejl afløste hinanden som drivmidler på bådene. Og – som han pointerede – at de forskellige bådtyper blev anvendt parallelt op gennem tiden.

Se fotos fra den spændende aften nedenfor

Der blev klappet længe som tak for et underholdende og lærerigt indslag på vores temaaften.

Vintertur til Hal 16 (+17) i Helsingør

Mere end 30 medlemmer fik en dejlig dag i Helsingør d. 27. januar 2024.

Hal 16 på det nedlagte skibsværft havde åbnet deres døre til et “De klassiske bådes hellige haller”, hvor mange frivillige vedligeholder og renoverer både i alle størrelser.

Stedets koordinator, Mette Brask , fortalte levende og engageret om hvordan en hold frivillige først havde erobret og siden fået kommunens velsignelse til at benytte hallen . På en meget velorganiseret måde fik sejlere tilladelse til at benytte hallen som vinteropbevaring og som værksted. Alle hjælper hinanden med de både meget små og meget, meget store renoveringsprojekter

Mette Brask fortæller om Hal 16, mens Bådelaugets medlemmer nyder morgenkaffen

På turen rundt i hallen berettede de frivillige om deres arbejde med bådene, om deres udfordringer og mål: Ud at sejle men med perfekt renoverede både , om det så var lakeringen eller helt nye spanter.

Dagen bød også på et besøg på dampisbryderen Bjørn, som et hold af frivillige har ført tilbage til sit oprindelige opvarmningsmiddel med kul.

Borgerkroen bød på frokost og vel hjemme igen indbød Lis til “Komhjemsupper”, som mange benyttede sig af.

Og parentesen foroven? De frivillige har også annekteret hal 17 – og håber på tilgivelse.