Fem både med gaster testede Tillidssejlads

Søndag d. 27. august prøvede fem både om ideen med Tillidssejlads var noget ved. Opgaven var at gennemsejle den samme rute to gange og med samme tid begge gange. Uden at bruge elektronisk udstyr.

Turudvalget gav mulighed for at sejle èt af to ben: Enten ud at runde Sdr. Røse eller op til Ndr. Røse. Som forstyrrelse skulle bådene forbi Nordre. Mole, hvor Per (Gnyx) havde sat signalflaget R op. Det skulle aflæses.

Turen startede ved Mastekranen i Ny Havn, hvor Arne og Vivi gav tidspunkter til bådene, når de rundede. Deltagerne var Nana II med Christian Vamberg og Hans Krebs Ovesen. Vindi II med Per Kofod og Sus, S’nette med Claus Palm og Janet Bentzen, Cirkeline med Henrik Jacobsen og Marianne og som 5. båd Kringle med Johnny Riber Larsen og Dan Pio.

LM24, Kringle gøres klar til tillidssejlads

Vejret var godt, og alle havde fornøjelse af sejladsen, selvom det først blev rigtigt spændende det sidste stykke på 2. runde, hvor man skulle ramme samme gennemsejlingstid som i første.

Præmieoverrækkelsen var festlig og igen! med fine præmier i form af gavekort til BUE-Net til de tre mest præcise både. Det var Cirkeline, Kringle og S’nette.

Så blev der hygget og grillet

Mens sejlerne passede sejladsen var der andre i gang med at forberede grill. Her sørgede John Lund og Torben Fiege for at grillen var klar. Lis P. Anne Knudsen, Anne-Lise Pio og Bente Fiege forberedte pølser og andre lækkerier, så det hele var klart når sejlerne kom hjem til klubhuset.

Andre medlemmer var mødt op for at følge sejladsen og deltage i den efterfølgende hygge.

Alle var enige om, at Tillidssejlads skal sejles igen. Men sejladsen skal være med flere udfordringer og der skal være mulighed for at sejle turen med sejl.

Tillidssejlads søndag d. 27. august

Dragør Bådelaug inviterer til klubbens premiere på en særlig (kap)sejlads, hvor det gælder om at sejle godt, men ikke om at komme først.

Sejladsen går ud på at sejle samme runde to gange med mindst mulig tidsforskel. Her er der plads til alle både: Stor eller lille, hurtig eller langsom.

Vi håber, at mange medlemmer, der ikke deltager i sejladsen, har lyst til at følge denne sejlads og deltage i grillsammenkomst og præmieoverrækkelse bagefter. Mere om det nederst.

Regler

Sejladsen planlægges og gennemføres ved hjælp af skibskompasset, søkort, kikkert og skibets ur. Alt elektronisk udstyr på båden er slukket/tildækket. Sejladsen sker efter almindelige søvejsregler.

Der vil være to ruter. En kortere og en lidt længere. Skipper m.fl. vælger hvilken rute, der skal sejles. I forbindelse med begge ruter vil der være en ”forstyrrelse.”

Vinder er den båd der gennemfører de to gennemsejlinger med mindste tidsforskel efter dommernes ur. Hvis samme tid, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Vejret skal være ordentligt. Turudvalget beslutter evt. flytning af sejlads lørdag formiddag.

Program

Kl. 10.00Alle sejlere møder til skipper/gastemøde i klubhuset. Her meldes ruterne ud. Start-, slutpunkt og ”forstyrrelsen” afsløres. Sejladsreglerne gennemgås og rækkefølge for start afgøres ved lodtrækning.
Senest kl. 14.00Der sejles……

Samling i klubhuset. Mens dommerne tæller og udregner tilbyder grillmester grillvarer og klubbens bar er åben med de sædvanlige eventyrlige priser.


kl. ca. 15.00Præmieoverrækkelse til 1. – 2. og 3. præmie.
Stadig hygge og fortællinger om sejladsen og andre af sommerens ture.

Priser

Skipper og båd: 50 kr. Gaster: 25 kr. Medlemmer til grill og hygge 25. kr.

Betales på dagen. For indsatsen er der grill og 1 genstand og hjælp til præmier.

Tilmelding senest torsdag d. 24. august

Skriv bådens navn, skipper og gaster på sedlen i klubhuset eller skriv til tur@dragoerbaadelaug.dk

NB! Praktisk hjælp NB!

Turudvalget står for planlægning og indkøb. Men der er brug for praktisk hjælp som grillmester, dommer, hjælp med andet praktisk i klubhuset.

Giv tilsagn om at hjælpe, når vi ses på havnen til Hans Krebs Ovesen, Christian Vamberg eller Johnny Riber Larsen. Ring evt. til Johnny på 25371626.

Sejlerhilsen

Turudvalget