Dragør Bådelaug, klubbens udvalg

Dragør Bådelaug blev stiftet 18. januar 1977.

Det er klubben formål at udbrede interessen for tursejlads, udbredelse af og forståelse for søvejsregler og sejlads sikkerhed, varetage medlemmernes interesser over for Dragør Havns ejere og bidrage til hjælpsomhed og socialt samvær mellem bådelaugets medlemmer.

Bådelauget arrangerer temaaftener, fælles sejlture, studiekreds i søvejsregler og selskabelige sammenkomster.

D ragør Bådelaug

  1. Udvalg mm 2023/24


Medlemmer
Udvalgets opgaver
Klubhus

Per Herngaard, Per Kofod, Hans Krebs Ovesen, Carsten Borch, Lis Pedersen Elin Iversen Adhoc: Christian Rasmussen, Jesper Christensen,


Klubhusudvalget fører løbende tilsyn med klubhuset og holder hyppige møder, hvor aktuelle arbejdsopgaver afklares og prioriteres. Arbejdsopgaver ændres over året; men nogle opgaver er konstante: Indkøb af øl/vand, vedligeholdelse af inventar og af klubhus inden døre, rengøring af udendørsarealer m.m. I sommerhalvåret skal der desuden slås græs og klippes hæk m.m. Derudover er der løbende mindre opgaver, som udvalgets ønsker at inddrage andre medlemmer i. Aktuelle bliver meddelt på opslag i klubhuset og eventuelt i nyhedsbreve, så interesserede kan deltage. Udvalgets planlægger og afvikler årets store arbejdsdag, den første søndag i maj, som i 2023 var d. 7. maj, i 2024 søndag d. 5. maj
FlagMasten
Per H, Carsten B.Overvågning og vedligeholdelseInfoudvalget


Dan Pio, Johnny Riber Larsen, Birgit Kaufmann


Udarbejde og udsende nyhedsbreve/invitationer Vedligeholde og udvikle hjemmesiden, www.dragoerbaadelaug.dk Vedligeholde og ajourføre infostandere mm. hvor Bådelaugets nyhedsbreve og invitationer opslås. Udarbejde og gennemføre kampagner rettet mod potentielle medlemmer. Andre informationsopgaver, som bestyrelsen beslutter. Eventuelle uddannelsesinitiativer
Temaaftener
Johnny RL, Hans K, Lene BendixUdvalget indsamlet ideer og koordinerer arbejdet med de 4 temaaftener
Turudvalg
Hans K, Johnny RL, Christian RTurudvalget arrangerer vinterturen, forårstur og efterårets tur
Andre opgaver/arrangementer uden udvalg

Klubhus lån


Torben FiegeOrdner alt reservation og betaling vedr. lån af klubhuset
Nøgle-administration
Carsten B
Vedligehold af klubkalender og Årshjul


Torben F

Nytårskur
Bente , Torben F, Lis P, Elin I
Standerhejsning
Lis P, Elin I, Bente F, Torben F, Johnny RL
Sankt Hans
Bente F, Torben F

Så mange klubmedlemmer som muligt

Sommer GrillCarsten B Og de medlemmer der tænder grillen
Julehygge/Julebanko


Torben F, Bente F, Lis, P Elin I,
Daglig vedligehold og rengøring af klubhus
Elin I, Lis P
Fiske konkurrence
Johnny RLHvis der må fiskes
Klubhjælper, Riggerdage og afriggerdage
Per H, Dan P, Johnny RL


Sanghæfte, redaktion


Dan P, Johnny RL, Vivi , Lis P

Træningsgaster ved praktisk duelighedsprøveBent, Erik og forhåbentligt flere