Om Dragør Bådelaug

Uanset om du er ny eller rutineret sejler, så håber vi at du og din familie vil være med i Dragør Bådelaug. Lige nu er vi 173 medlemmer med 113 både i den nye og den gamle Dragør Havn. Klubben varetager dine interesser i havnens brugerbestyrelse. Vi sejler på ture sammen, og vi hjælper hinanden på havnen. Om vinteren arrangerer klubben temaaftener med indhold om sejlads, og vi arrangerer kurser i sejladsteori og praktisk sejlads, hvis der er basis for det. Om sommeren mødes mange medlemmer ofte til grill om onsdagen. Vores klubhus ligger lige ved siden af den kommunale legeplads, hvor der er gode muligheder for at lege med familiens børn. Hvis du vil være medlem af Dragør Bådelaug, så find indmeldelsesfanen under medlemsskab på hjemmesiden. Kontingentet er kr. 234 kr. for skipper og 151 kr. for familie eller gast.

Vil du vide mere så ring til et bestyrelsesmedlem eller skriv til info@dragoerbaadelaug.dk