Hjerteredderkursus i dit Bådelaug

I samarbejde med Hjerteforeningen

Søndag d. 14. april kl. 10.30

Du lærer, hvordan du:

Skaber sikkerhed – Undersøger en bevidstløs person – Ringer 112 – Giver hjertemassage – Bruger en hjertestarter.

Tilmeld dig ved at skrive til tema@dragoerbaadelaug.dk

Hjerteforeningen ønsker, at du oplyser

Navn, alder, tlf. og email.

Svar gerne hurtigt og senest d. 24. marts

Eftermiddagen tilbyder flere “før sæsonen” aktiviteter

Før sæsonprogrammet indeholder også:

  • Introduktion til klubbens VHF-tester. Du kan teste både antenne og radio.
  • Du kan stille spørgsmål og høre om hvad der skal tjekkes på motoren inden eller lige efter søsætning.
  • Havnekontoret møder og orienterer om søsætning, kranen, tyveri på havnen med mere.
  • Bue-Net møder med gode tilbud på alt det du skal huske at have i orden på båden. F.eks. patronerne til redningsvesten. Nødblus, plejemidler med mere.
  • Dig der stadig har papirkort i båden vil måske bidrag og låne fra et kortbibliotek.
  • Mød nogle af de andre sejlere i din klub.

Denne søndag byder Bådelauget på en frokost- sandwich.

Øl og vand til de sædvanlige attraktive priser.

Det endelige program udsendes i begyndelsen af april.

Så sæt kryds i kalenderen d. 14. april.

Hilsen Temaudvalget, Lene, Hans og Johnny

Generalforsamling Onsdag d. 20. marts 2024 kl.19.00

I klubhuset

  1. Dagsorden

1)Valg af dirigent og referent.

2)Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne år.

4)Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5)Fastsættelse af kontingent.

6)Behandling af indkommende forslag.

7)Valg af formand

8)Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9)Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10) Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11)Eventuelt.

HUSK! Der er mulighed for en sandwich og øl/vand efter generalforsamlingen