Frokost-tur til Saltholm

lørdag d. 15. juni kl. 9 – ca. 16.

Skippermøde kl. 9. Vi sejler kl. ca.9.30.

Vi kan evt. beslutte at sejle konvoj

Indbydelsen gælder alle – både hvis din båd stikker for dybt eller hvis du bare gerne vil sejle med.

Alle med en båd der kan gå ind på Saltholm opfordres til at tage gæstegaster med.

Skriv dig på skema klubhuset eller til tur@dragoerbaadelaug.dk. Oplys om du er skipper og hvor mange gaster de er plads til eller om du er gast.

Program: Ankomst senest 12.00. Frokost ved Barakkegården. Spredt spadsering, udsigtstårnet, lege med præmier.

Kom også i klubben *)

Tirsdag d. 11. kl. 19.00 – ca. 20.30. i klubhuset

Vi mødes for at høre Claus Ehlers fortælle om Saltholm – historie og anekdoter.

V i fordeler gæstegaster og krydser fingre for vejudsigten. Aftenen slutter med mulighed for at se den lille film om brødrene Zimling, som Dirch Jansen udsendte i 2007.

*) Du er også velkommen til at blot at komme for at lytte til Claus Ehlers og se den hyggelige og oplysende video, selvom du ikke har planer om at sejle med.

Mastehjælp

Søndag d. 9. juni fra kl. 8.00

Hvis du kan bruge hjælp, når masten skal på igen, så kan klubhjælperne give et nap med.

Du skal fortælle om du kommer.

Hvis datoen passer dig dårligt, så kontakt Per Herngaard, så forsøger klubhjælperne at finde hjælp

P er Herngaard koordinerer klubbens hjælpere

Kontakt Per på plads N118/ Amanda eller ring/skriv til

21701828

Mange energiske til arbejdsdagen

Der blev malet, renset bede, klippet hæk uden for klubhuset og gjort grundigt rent indenfor og meget mere på den fælles arbejdsdag. Mere end 20 energiske medlemmer gjorde deres til at klubhusudvalgets lange arbejdsliste skulle nås. De nåede næsten det hele inden regnbyger fik alle indendøre til afsluttende traktement.

Klik på billedet og se alle de flittige medlemmer

Fælles arbejdsdag

Kom og giv en hånd med forårsrengøring af klubhus og omgivelser

Søndag d. 5. maj kl. 12.00 -16.00

Opgaverne er mangeartede, som for eksempel:

Maling af hegn, vinduer, sålbænke, husfacade klubskilt m.m.

Rengøring inden døre, pudsning af kobbertøj, gardiner m.m.

Slå græs, klippe hække, lugning eller afbrænding af ukrudt

Rense udvendige varmepumpe, efterse/rense tagrende

Evt. opgravning af tørv rundt om terrasse og nordfacade – tag evt. en spade med, hvis du har mod på den opgave

Der er derfor opgaver for alle – inde som ude. Deltag en time eller hvor længe du har kan.

Klubhusudvalget sørger for at værktøj og alle materialer er til rådighed.

Det plejer at være en hyggelig dag, som afsluttes med, at vi spiser pizza og stiller tørsten.

På gensyn

De venligste hilsener

Klubhusudvalget

Standerhejsning

Lørdag den 27. april 2024 kl. 13:00
Det er tid til at markere den kommende sæson, derfor sætter vi standeren lørdag den 27. april 2024 kl. 13:00,
Efter standerhejsningen er der frokost for de tilmeldte i klubhuset

Før sæsonen søndag d. 14. april

Kl . 10.30 – 15.30

Dagen starter med to hold hjertereddere i samarbejde med hjerteforeningen. Deltagerne har fået særlig besked fra hjerteforeningen.

Der er få ledige pladser. Vil du være med så skriv til tema@dragoerbaadelaug.dk. Hjerteforeningen beder om dit navn, alder, tlf. og fødselsdag.

Program

12.30 Sandwich.

Til søndagens frokost byder klubben på sandwich.

Alle er velkomne

Om du har afhændet båden eller om du stadig er aktiv sejler, så byder Bådelauget på en frokost-sandwich.

Af hensyn til traktementet må du meget gerne fortælle om du kommer.

Skriv dig på listen i klubhuset eller skriv til tema@dragoerbaadelaug.dk

13.30 – 14.00 Havnekontoret orienterer

Om klargøring til søsætning, tyveri på havnen og om havnens overvågning, nyt regulativ for havnen og brug af mastekraner.

Når havneorienteringen er færdig, får du mulighed for at møde

Bue-Net møder med gode tilbud på alt det, du skal huske at have i orden inden sæsonstart. F.eks. nye patronerne til redningsvesten, nødblus, pleje- og reparationsmidler med mere.

Hvordan kontrolleres redningsvesten? Demonstration

Hør – og del erfaringer om hvordan polering af din glasfiberbåd bedst gribes an.

Medbring gamle patroner og udgåede nødblus. Klubben samler sammen og leverer ud på genbrugspladsen.

Dieselmotoren

Hvad skal være i orden inden søsætning? Hvis motoren går i stå, mens du er på havet! Hvad gør du? Erik Bonde har lovet at dele ud af sine erfaringer på dine spørgsmål.

Påhængsmotoren

Hvad skal være i orden inden søsætning? Hvis motoren går i stå, mens du er på havet! Hvad gør du? Gunnar Jørgensen har lovet at dele ud af sine erfaringer på dine spørgsmål.

Introduktion til klubbens VHF-tester.

Du kan teste både antenne og radio.

Bent Christensen har lovet at vise, hvordan testeren anvendes. Du kan skrive dig op til at låne udstyret.

Søkort-bibliotek

Dig der har papirkort i båden vil måske bidrag og låne fra et kortbibliotek.

Hvis du allerede ved, at du vil dele søkort du ikke får brug for i år– så tag dem med. Man låner fra medlem til medlem.

Klubhjælpere

Mød andre sejlere fra klubben som er villige til at hjælpe, hvis du skal have masten af eller på – eller har behov for gode råd og hjælp med båden.

Foldere og brochurer

Rens og desinficering af vandtanken, Sådan skifter du en søventil, Vejledning om gasinstallation i lystbåde, By&Havns orientering om sejlads omkring Lynetteholmen.

PS! Måske har vi overset noget. Hvis du mener at andet vil være interessant for dine sejlerkammerater, så kontakt udvalget på tlf. 25371626

Hjerteredderkursus i dit Bådelaug

I samarbejde med Hjerteforeningen

Søndag d. 14. april kl. 10.30

Du lærer, hvordan du:

Skaber sikkerhed – Undersøger en bevidstløs person – Ringer 112 – Giver hjertemassage – Bruger en hjertestarter.

Tilmeld dig ved at skrive til tema@dragoerbaadelaug.dk

Hjerteforeningen ønsker, at du oplyser

Navn, alder, tlf. og email.

Svar gerne hurtigt og senest d. 24. marts

Eftermiddagen tilbyder flere “før sæsonen” aktiviteter

Før sæsonprogrammet indeholder også:

  • Introduktion til klubbens VHF-tester. Du kan teste både antenne og radio.
  • Du kan stille spørgsmål og høre om hvad der skal tjekkes på motoren inden eller lige efter søsætning.
  • Havnekontoret møder og orienterer om søsætning, kranen, tyveri på havnen med mere.
  • Bue-Net møder med gode tilbud på alt det du skal huske at have i orden på båden. F.eks. patronerne til redningsvesten. Nødblus, plejemidler med mere.
  • Dig der stadig har papirkort i båden vil måske bidrag og låne fra et kortbibliotek.
  • Mød nogle af de andre sejlere i din klub.

Denne søndag byder Bådelauget på en frokost- sandwich.

Øl og vand til de sædvanlige attraktive priser.

Det endelige program udsendes i begyndelsen af april.

Så sæt kryds i kalenderen d. 14. april.

Hilsen Temaudvalget, Lene, Hans og Johnny

Generalforsamling Onsdag d. 20. marts 2024 kl.19.00

I klubhuset

  1. Dagsorden

1)Valg af dirigent og referent.

2)Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne år.

4)Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5)Fastsættelse af kontingent.

6)Behandling af indkommende forslag.

7)Valg af formand

8)Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9)Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10) Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11)Eventuelt.

HUSK! Der er mulighed for en sandwich og øl/vand efter generalforsamlingen

”SKIBE OG SØFART I DANMARKS OLDTID”

Titlen var måske lidt støvet, men det afholdt ikke medlemmer af Bådelauget og Lodsforeningen til at fylde klubhuset til randen på temamødet i februar.

Museumsinspektør, marinearkæolog med meget mere, Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet havde dog også en anden indgang til sit lærerige og underholdende indlæg: ”Nogle af menneskets opfindelser forandrer verden fundamentalt. En båd er en sådan opfindelse. Det at kunne færdes på vand, at kunne udtænke og bygge et fartøj, der på en gang bæres af vandet, og samtidig skærer sig gennem vandet, er virkelig revolutionerende. ”

Klubhuset var stuvende fuldt, da museumsinspektør Morten Ravn, førte medlemmerne fra stenalderbåde til vikingeskive.

På to timer blev forsamlingen ført gennem skibsudviklingen fra de udhulede træstammer til de avancerede vikingeskibe, der gennem nogle århundreder gjord Skandinavien til en førende søfartsnation med handelsforbindelser og erobringstoger over hele Europa og det store fastland mod øst. Morten Ravn fortalte levende og fagligt vidende om hvordan padling, åretag og sejl afløste hinanden som drivmidler på bådene. Og – som han pointerede – at de forskellige bådtyper blev anvendt parallelt op gennem tiden.

Se fotos fra den spændende aften nedenfor

Der blev klappet længe som tak for et underholdende og lærerigt indslag på vores temaaften.