Temaaften d. 12. april kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset

25 år som havnefoged i Dragør

Hvad laver du så om vinteren?”

Når Bent Kofoed-Hansen blev spurgt om sit arbejde og fortalte at han var havnefoged i Dragør Havn, blev han ofte mødt med et nyt spørgsmål: “Hvad laver du så om vinteren?”. Det samt mange andre ting hører vi om.

Foredraget støttes med mange historiske og aktuelle billeder.

Så er der 21 nye kandidater til sanghæftet

Vi mødes og synger dem d. 26. marts. Dem der synger bestemmer, hvad der skal ind og hvad der skal ud af sangbogen.

Kom og vær med – det er en fantastisk humørpille at synge sammen.

1. Vi er Bådelaugets Sejlerinder

2. Danmark, nu blunder den lyse nat

3. Blæsten går frisk over Limfjordens vande

4. I Danmark er jeg født

5. Der er et yndigt land

6. Mandalay

7. En rigtig sømand han er aldrig bange

8. Kong Frederiks d. 9.s skålsang på Kongeskibet

9. Åbent Landskab.

10. Sømand om bord (Kim Larsen)

11. Så længe skuden kan gå (Evert Taube)

12. Hvor smiler fagert den danske kyst (Johannes V Jensen/Oluf Ring)

13. Alle sømænd…

14. Gem et lille smil

15. Jeg har en ven

16. Solskin ombord

17. Sorte Rudolf

18. Svantes lykkelig dag

19. Så længe jeg lever

20. Så længe jeg lever

21. To mennesker på en strand

22. Imellem Esbjerg og Fanø

Generalforsamling onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19. 00

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne år.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Behandling af indkommende forslag.

7. Valg af kasserer:

– Bestyrelsen indstiller Bente Fiege til genvalg

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:

– Bestyrelsen indstiller Dan Pio til genvalg

– Bestyrelsen indstiller Per Herngaard til genvalg

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

– Bestyrelsen indstiller Per Kofoed til genvalg

– Bestyrelsen indstiller Torben Østergaard til genvalg

– Bestyrelsen indstiller Carsten Borch til nyvalg

10. Valg af revisorer og revisorsuppleant:

– Revisor: Bestyrelsen indstiller Grethe Olsen til genvalg

– Suppleant: Bestyrelsen indstiller Valde Høgsted til genvalg

– Suppleant: Bestyrelsen indstiller Aase Dybart til genvalg

11. Eventuelt

– Årets foto

HUSK! Der er mulighed for en sandwich og øl/vand efter generalforsamlingen

Nye cykelstativer

Lise (Gnyx) foreslog nye cykelstativer. Klubhusudvalget var enige, og vupti! Nye cykelstativer på plads. Der kommer flere, hvis det er nødvendigt.

Per Herngaard og Per Kofoed sørger for, at stativerne sidder lige. (Foto: Hans Krebs Ovesen)
Stolte klubhushåndværkere (Foto: Hans Krebs Ovesen)

Glade kursister efter bestået duelighedsprøve

Efter et efterår og hele januar måned var det tid til at gå til de afsluttende prøver i duelighed. Det var fire målrettede studerende der mødte op i Bådelaugets klubhus kl. 09.00 for at bevise at de havde styr på kurser, strøm, afdrift, deviation og misvisning, bøjer, sømærker og sikkerhed til søs. Her ses de fire glade eksaminander med studiekredsleder Johnny og eksamensvidnet Per Henriksen.

Per, Johnny, Ole, Christian, Niels, Jacob (foto: Dan Pio)

Välkommen till Råå museum

för fiske och sjöfart

– Lyder det som et sted, der er værd at besøge? Dan og Annelise var sejlet i forvejen i Pio og med deres anbefaling tog 39 medlemmer af Dragør Bådelaug afsted for at besøge museet.

Lørdag d. 28. januar hoppede de på bussen med Per fra Valby Busser som kompetent chauffør.

Efter et kort kaffestop ved Landskrona nåede vi frem til Råå havn, hvor museet ligger. Monika og de andre havde åbnet museet bare for os. Og det viste sig naturligvis at Råå museum for fiske- og sjöfart kunne fortælle historier der rakte langt ud over museets navn. Museet fortæller historien om et lille fiskerleje, der for ikke så længe siden var Sveriges største havn for sejlskibe.

Alle omkring museet er frivillige og alle effekter på museet er foræringer fra mennesker med tilknytning til byen. Forventningerne blev til fulde indfriet af de to guider. Mange historier kan fremhæves. Måske byens meget store involvering i at skaffe det forbudte spiritus til svenskerne eller den Halberg Rassey 31, der ligger og stråler som en helt ny båd, selvom den har været gennem al verdens trængsler på sin vej rundt på verdenshavene 3 gange. Eller et fantastisk ålecentrum, med mange tons ål i hyttefade i åen. Museet er en sejltur og et besøg værd.

Efter en dejlig frokost på den nærliggende restaurant gik turen igen hjem til klubhuset i Dragør. Og her ventede en gang dejlig hjemkomstsuppe tilbudt og serveret af Lis – naturligvis.

Så er vi klar til vintertur

På lørdag d. 28. tager klubben afsted på årets vintertur. Vi besøger det lille fiskerleje Råå lidt syd for Helsingborg. Deres museum drives helt af frivillige. Vi skal se, hvordan de fortæller deres bys historie. Efter museumsbesøget frokost på den nærliggende restaurant Kajgatan 1

.