”SKIBE OG SØFART I DANMARKS OLDTID”

Titlen var måske lidt støvet, men det afholdt ikke medlemmer af Bådelauget og Lodsforeningen til at fylde klubhuset til randen på temamødet i februar.

Museumsinspektør, marinearkæolog med meget mere, Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet havde dog også en anden indgang til sit lærerige og underholdende indlæg: ”Nogle af menneskets opfindelser forandrer verden fundamentalt. En båd er en sådan opfindelse. Det at kunne færdes på vand, at kunne udtænke og bygge et fartøj, der på en gang bæres af vandet, og samtidig skærer sig gennem vandet, er virkelig revolutionerende. ”

Klubhuset var stuvende fuldt, da museumsinspektør Morten Ravn, førte medlemmerne fra stenalderbåde til vikingeskive.

På to timer blev forsamlingen ført gennem skibsudviklingen fra de udhulede træstammer til de avancerede vikingeskibe, der gennem nogle århundreder gjord Skandinavien til en førende søfartsnation med handelsforbindelser og erobringstoger over hele Europa og det store fastland mod øst. Morten Ravn fortalte levende og fagligt vidende om hvordan padling, åretag og sejl afløste hinanden som drivmidler på bådene. Og – som han pointerede – at de forskellige bådtyper blev anvendt parallelt op gennem tiden.

Se fotos fra den spændende aften nedenfor

Der blev klappet længe som tak for et underholdende og lærerigt indslag på vores temaaften.

Vintertur til Hal 16 (+17) i Helsingør

Mere end 30 medlemmer fik en dejlig dag i Helsingør d. 27. januar 2024.

Hal 16 på det nedlagte skibsværft havde åbnet deres døre til et “De klassiske bådes hellige haller”, hvor mange frivillige vedligeholder og renoverer både i alle størrelser.

Stedets koordinator, Mette Brask , fortalte levende og engageret om hvordan en hold frivillige først havde erobret og siden fået kommunens velsignelse til at benytte hallen . På en meget velorganiseret måde fik sejlere tilladelse til at benytte hallen som vinteropbevaring og som værksted. Alle hjælper hinanden med de både meget små og meget, meget store renoveringsprojekter

Mette Brask fortæller om Hal 16, mens Bådelaugets medlemmer nyder morgenkaffen

På turen rundt i hallen berettede de frivillige om deres arbejde med bådene, om deres udfordringer og mål: Ud at sejle men med perfekt renoverede både , om det så var lakeringen eller helt nye spanter.

Dagen bød også på et besøg på dampisbryderen Bjørn, som et hold af frivillige har ført tilbage til sit oprindelige opvarmningsmiddel med kul.

Borgerkroen bød på frokost og vel hjemme igen indbød Lis til “Komhjemsupper”, som mange benyttede sig af.

Og parentesen foroven? De frivillige har også annekteret hal 17 – og håber på tilgivelse.

”Skibe og Søfart i Danmarks Oldtid”

Danmarks Lodsmuseumsforening og Dragør Bådelaug inviterer til temaaften

Onsdag d. 7. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset

Skibe og Søfart i Danmarks Oldtid”

NB! Der er en havne-nyhed nederst

v/ Morten Ravn, museumsinspektør ved Vikingeskibsmuseet.

Foto: Werner Karrasch,

Nogle af menneskets opfindelser forandrer verden fundamentalt. En båd er en sådan opfindelse. Det at kunne færdes på vand, at kunne udtænke og bygge et fartøj, der på en gang bæres af vandet, og samtidig skærer sig gennem vandet, er virkelig revolutionerende. I dette foredrag skal vi følge bådebyggeren og sømanden gennem hele Danmarks oldtid – fra den tidligste stenalder og frem til vikingetiden.

Morten Ravn er uddannet arkæolog ved Københavns Universitet med en kandidateksamen i 2008. I 2014 tildelt ph.d.-graden med en afhandling om vikingetidens krigsflåder. Morten Ravn har siden 2002 arbejdet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, og er nu museumsinspektør og forskningskoordinator med ansvar for Vikingeskibsmuseets bibliotek og forlag.

Af praktiske grunde er der tilmelding til dette arrangement.

Skriv navn og antal til tema@dragoerbaadelaug.dk eller sms til 25371626.

Piist!! Som du ved, hvis du har været på lystbådehavnen for nylig, så er der gang i renovering af toiletterne. Vi fangede de to flittige murere fra firmaet Lehmann Olsen på en lørdag. “Vi vil gerne være færdige”, som de sagde. Vi kan ikke være mere enige.

Velbesøgt møde med ny havnefoged

Tryk for større foto

Onsdag d. 8. november 2023 tog havnens nye chef, Finn Frigast Larsen, sig tid til at besøge klubben – selvom bådoptagninger og nylig stormflod krævede både tid og opmærksomhed. Finn berettede, at han er opmærksom på, at han som ny er i færd med at lære meget om det praktiske arbejde med bl.a. optagning og andre praktiske forhold på havnen.

Finn berettede om sin baggrund og sine ønsker for havnen. Ønsker der først og fremmest koncentrerer sig om at følge op på de mangeårige planer om at modernisere havnen så den bliver en samlet havn, i stedet for som nu fire – fem forskellige havnebassiner.

De fremmødte fik et godt indtryk af den nye havnefoged, og vi håber at han bliver så længe at det bliver muligt at realisere dele eller det meste af de ambitiøse planer for havnen.

Fisketapas og stegt ål i oktober

For første gang blev der inviteret til stegt ål som frokost. Tak til Per H for at skaffe fine stegeår.

Og for dem der ikke spiser ål, var det muligt at bestille en dejlig gang fisketapas fra Meny i Vestamagercenteret.

42 deltog i den hyggelige sammenkomst. Det var godt vejr, og der var mulighed for at underholde hinanden med spil og knobfærdigheder.

Alle der deltog i de løjer deltog i konkurrencen om en af klubbens nye flotte sweartshirts. Hans K. Ovesen vandt.