Seneste nyt

Forårsklargøring.

Læs med hos Dansk Sejlunion

_________________________________________________________________________

Temaaften

onsdag d. 23. marts kl. 19. – 21.00

Marinemotoren

v/ Peter Løvdal

Peter Løvdal har mere end 25 års erfaring med marinemotorer fra Masnedø Marinecenter, Johs Thornam og BM Marine.

Det er hans grundige baggrund for at vise og fortælle om, hvordan marinemotoren er opbygget, hvordan den forårsklargøres og i øvrigt vedligeholdes. Vi vil også blive præsenteret for de hyppigste fejl i forbindelse med motoren.

Generalforsamling

Generalforsamlingen afholdes onsdag d. 27. april kl. 19.00 i klubhuset. Indkaldelsen udsendes senest 14 dage inden.

Generalforsamlingen afholdes igen i klubhuset

Forslag til generalforsamlingen skal normalt afleveres inden udgangen af januar. Men i år kan du aflevere forslag frem til d. 29. marts 2022. Send dit forslag til formand@dragoerbaadelaug.dk.

Husk at der serveres en sandwich og en øl efter generalforsamlingen.

Valg

Vores bestyrelse består af formanden, næstformand, kasserer, sekretær, tre bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter, som deltager aktivt i bestyrelsens arbejde.

På årets generalforsamling skal vi vælge formand, tre bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Der skal også vælges revisor og revisorsuppleanter

Hvis du har tid og lyst, så må du meget gerne deltage i bestyrelsesarbejdet . Du kan stille op på generalforsamlingen, men du kan også melde dig hos formanden. Ring Torben på 52401687 eller skriv til formand@dragoerbaadelaug.dk.

Her er Dragør Ny Havn ca. en time før højvandet kulminerer

Vinterturen 2022
Læs om vinterturen 2022 her

Dragør Bådelaug

Studiekreds i navigation – første deleksamen
Dragør Bådelaugs første kursus i Navigation, hvor første delprøve er vel overstået for de tre kursister Hans (tv), Annie, Lasse og censor Per.
Stort tillykke fra underviserne Johnny og Dan.

Vintertur 2022 til Krigsmuseet
Nyt om vinterturen lørdag d. 29. januar. Turen gennemføres, men mødetiden er ændret og der står en god nyhed nederst i nyhedsbrevet.
Turudvalget har været tæt på at aflyse turen med baggrund i de voldsomme smittetal. Men vi tager det pænt store antal tilmeldinger som udtryk for at I mener, at vi kan gennemføre turen sikkert efter myndighedernes retningslinjer. Vi glæder os derfor til at tage på tur sammen, når vi ses. Husk at betale til mp 88528, hvis du ikke allerede har gjort det.
Hilsen Turudvalget, Hans og Johnny
Du kan læse hele nyhedsbrevet på linket her.

Godt Nytår
Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår og håber at restriktionerne snart bliver ophævet, så vi kan mødes og afholde vores nytårskur.
M.v.h. Bestyrelsen

HUSK!
Klubhuset er lukket for officielle arrangementer p.g.a. corona-restriktionerne.
M.v.h. Bestyrelsen

Problemer med hjemmesiden
Vi har problemer med vores hjemmeside, som vi arbejder på at løse.
Som I kan se er der ved at komme liv på siden igen.

Mange hilsner / Dan