Ikke ålegilde og ikke temaaften, men standernedhal

 

 

Klubarrangementer

i september og oktober


 

Søndagsfrokoster

Frokostarrangementet gennemføres. Medlemmer der deltager opfordres til at være meget opmærksomme på myndighedernes anvisninger om hygiejne og andet.


 

Oktobers temaaften og Ålegilde aflyses

Begge arrangementer skal afholdes indendørs.

Bestyrelsen vurderer, at det er vanskeligt, sikkert, at gennemføre større indendørsarrangementer i klubhuset i den nuværende coronasituation.


 

Standernedhal d. 31. oktober

Vi gennemfører standernedhal som et udendørs arrangement uden spisning. Nyhedsbrev om dette senere.


 

PS!

Bestyrelsen har fordelt opgaverne imellem sig. Vi er opmærksomme på, at mange medlemmer har tid og lyst til at bidrage til drift af klubhuset og gennemførelse af vores arrangementer. Inden alt for længe vil de enkelte udvalg spille ud med hvordan det kan lade sig gøre i praksis.

Sejlerhilsen

Bestyrelsen

Dragør Bådelaug

Mange medlemmer til den netop afholdte generalforsamling

Årets generalforsamling blev af coronaårsager afholdt på Dragør Skole. Flotte 50 medlemmer var mødt frem.

Forsamlingen blev som vanligt kompetent ledet af John Dybart.

Formandens beretning samlede og beskrev dette udsædvanlige års aktiviteter. Beretningen lagde bl.a. vægt på bestyrelsens bestræbelser på at medlemmer med og uden båd tilsammen skaber en god klub.

Formanden takkede de der står for rengøring, klubhusvedligeholdelse og klubhusvagterne.

Ens kontingent

Indtil nu har der været forskel på kontingent for en skipper og en gast. Bestyrelsen foreslog at kontigentet i fremtiden bliver ens for alle medlemmer. Det samlede kontingent skal i princippet forblive som nu. Forslaget blev bl.a. motiveret med at alle medlemmer har de samme muligheder i klubben. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Den nye bestyrelse

Torben Fiege blev valgt som foreningens nye formand.

I bestyrelsen sidder også: Johnny Riber Larsen, Birgit Andersen, Jann Westergård, Dan Pio og Per Herngaard. Alle enstemmigt valgt. Som suppleanter valgtes: John Dybart, Carsten Borch og Hans Krebs Ovesen. Der er en god tradition for at suppleanterne deltager i bestyrelsesarbejdet.

Under pkt. Evt.: Udtrykte Vagn Ekstrøm ønske om at der dannes grupper som kan bidrage til klubaktiviteterne og derme aflaste bestyrelsen. Det blev hørt!

Det samlede referat fra generalforsamlingen kan læses i mappen i klubhuset.

Årets Foto

Årets foto var taget af Dan Pio på klubturen til Saltholm sidste efterår. Det vil nu pryde fotovæggen i klubhuset det kommende år.

Sensommertur med grillaften

 

(Klik for at se billedet i stor udgave)

Fire både og deres besætninger var tilmeldt til årets sensommertur.

Lisbeth, Erling og Leni (Aries), Anni, Johnny og Nivi (Kringle), Lise og Per (Gnyx), Sus og Per (Vindi II)

Den skulle gå først til Klakshamn med grill og hygge og dagen efter til Limhamn med forsjov konkurrencer og ballade.

Turen endte med at blive en hyggelig aften med grill ved klubhuset. Mest på grund af en ustabil vejrudsigt og udsigten til hård vind søndag, valgte vi at blive i havn.

Her fik holdet så spillet det faste turspil "stigegolf" og en ny konkurrence i fire knob på tid, som Per vandt i overlegen stil.

Det er allerede besluttet at næste års forsommertur bliver samme tur – men forhåbentlig med sejlads.