Gode nyheder i en lysere tid – og nyt om generalforsamling og standerhejsning

Der er indmeldt 20 nye medlemmer i 2020 og frem til i dag. Det er dejligt mange.

Der allerede en god praksis for at medlemmerne hjælper hinanden på broerne. Det vil vi gerne sætte lidt i system, så nye medlemmer, der måske ikke har det helt store sejler-netværk, nemmere kan få råd og måske praktisk hjælp af andre klubmedlemmer.

Vi vil – simpelt og let håber vi – lave en liste over folk med erfaring inden for forskellige områder. Det kan være aktive sejlere, men det kan også være nogle af vores rutinerede medlemmer, der har afhændet båden.

Vil du være med så skriv dig på sedlen i klubhuset eller ring til Per Herngaard, 21 70 18 28, eller snak med ham, når du møder ham på havnen og hør lidt mere om hvad du kan bidrage med.

Læs om generalforsamling og standerhejs i nyhedsbrevet og se hvem Per…

Følg arbejdet med masten her

 

Dragør Bådelaugs gamle og veltjente standermast skal fornys. Afdøde medlem af Bådelauget, Bo Sillemann, havde det ønske, at deltagerne i hans bisættelse donerede penge til laugets renovering af masten.  Det blev til imponerende 53.827 kr. der nu gør det muligt at iværksætte arbejdet.

Masten har stået foran bådelaugets klubhus siden indvielsen i 1990.  Egentlig var det meningen at kun dele af masten skulle renoveres. Men det viser sig at mastens tilstand er så ringe, at den ikke kan reddes. 
Det er der ikke noget at sige til. Historien fortæller nemlig, at masten, inden den blev rejst foran klubhuset, har været den ene af to master på Nationalmuseets galease Anna Møller. Masten er sandsynligvis den mindste af galeasens master, den såkaldte mesanmast. Skibet, som blev bygget helt tilbage i 1906, er nu ejet af Nationalmuseet.
Skibet blev renoveret første gang i midten af 1970’erne. Bådelaugets medlemmer fik den kasserede mast gratis og rejste den i 1990 foran foreningens nye klubhus.
Den gamle og meget skrøbelige mast blev nedtaget i sidste uge med sikker hjælp af Henrik Wieder. Nedtagningen var grundigt forberedt af Carsten Borch og andre medlemmer, der havde meldt sig til opgaven.

Den nye mast starter helt forfra med et træ fra skoven som udvælges af havnens rutinerede skibstømrer, Klaus Brun, der også står for bearbejdningen til ny mast. Masten forventes at være færdig til  vores standerhejsning inden den nye sejlsæson.

Se fotos fra nedtagningen og følg arbejdet med masten.

Så ankom råstoffet til den nye standermast

Til manges skuffelse var den firkantet. "Kunne de ikke have bruge en "rundsav" da de fældede, som Torben Stender tørt bemærkede. Den skal nu nok blive rund forsikrer tømrer Klaus, Først 8-kantet, så 16-kantet og derefter rund på øjemål.

Masten er placeret ved klubhuset, hvor der bliver etableret overdækning.