Fisketapas og stegt ål i oktober

For første gang blev der inviteret til stegt ål som frokost. Tak til Per H for at skaffe fine stegeår.

Og for dem der ikke spiser ål, var det muligt at bestille en dejlig gang fisketapas fra Meny i Vestamagercenteret.

42 deltog i den hyggelige sammenkomst. Det var godt vejr, og der var mulighed for at underholde hinanden med spil og knobfærdigheder.

Alle der deltog i de løjer deltog i konkurrencen om en af klubbens nye flotte sweartshirts. Hans K. Ovesen vandt.

Oktober temaaften

Sæsonens første tema aften løber af stablen onsdag den 04. oktober 2023. kl. 19.00

Temaet for arrangementet er det tidligere annoncerede tema omkring foto.

Torben Stender og Dan Pio vil fortælle om deres fotos og hvad det er der er så fascinerende ved at tage billeder.

Torben Stender er kendt i Dragør for sine mange billeder i Dragør Nyt.

På aftenen vises der billeder, der forhåbentlig kan give lidt inspiration.

Fem både med gaster testede Tillidssejlads

Søndag d. 27. august prøvede fem både om ideen med Tillidssejlads var noget ved. Opgaven var at gennemsejle den samme rute to gange og med samme tid begge gange. Uden at bruge elektronisk udstyr.

Turudvalget gav mulighed for at sejle èt af to ben: Enten ud at runde Sdr. Røse eller op til Ndr. Røse. Som forstyrrelse skulle bådene forbi Nordre. Mole, hvor Per (Gnyx) havde sat signalflaget R op. Det skulle aflæses.

Turen startede ved Mastekranen i Ny Havn, hvor Arne og Vivi gav tidspunkter til bådene, når de rundede. Deltagerne var Nana II med Christian Vamberg og Hans Krebs Ovesen. Vindi II med Per Kofod og Sus, S’nette med Claus Palm og Janet Bentzen, Cirkeline med Henrik Jacobsen og Marianne og som 5. båd Kringle med Johnny Riber Larsen og Dan Pio.

LM24, Kringle gøres klar til tillidssejlads

Vejret var godt, og alle havde fornøjelse af sejladsen, selvom det først blev rigtigt spændende det sidste stykke på 2. runde, hvor man skulle ramme samme gennemsejlingstid som i første.

Præmieoverrækkelsen var festlig og igen! med fine præmier i form af gavekort til BUE-Net til de tre mest præcise både. Det var Cirkeline, Kringle og S’nette.

Så blev der hygget og grillet

Mens sejlerne passede sejladsen var der andre i gang med at forberede grill. Her sørgede John Lund og Torben Fiege for at grillen var klar. Lis P. Anne Knudsen, Anne-Lise Pio og Bente Fiege forberedte pølser og andre lækkerier, så det hele var klart når sejlerne kom hjem til klubhuset.

Andre medlemmer var mødt op for at følge sejladsen og deltage i den efterfølgende hygge.

Alle var enige om, at Tillidssejlads skal sejles igen. Men sejladsen skal være med flere udfordringer og der skal være mulighed for at sejle turen med sejl.

Tillidssejlads søndag d. 27. august

Dragør Bådelaug inviterer til klubbens premiere på en særlig (kap)sejlads, hvor det gælder om at sejle godt, men ikke om at komme først.

Sejladsen går ud på at sejle samme runde to gange med mindst mulig tidsforskel. Her er der plads til alle både: Stor eller lille, hurtig eller langsom.

Vi håber, at mange medlemmer, der ikke deltager i sejladsen, har lyst til at følge denne sejlads og deltage i grillsammenkomst og præmieoverrækkelse bagefter. Mere om det nederst.

Regler

Sejladsen planlægges og gennemføres ved hjælp af skibskompasset, søkort, kikkert og skibets ur. Alt elektronisk udstyr på båden er slukket/tildækket. Sejladsen sker efter almindelige søvejsregler.

Der vil være to ruter. En kortere og en lidt længere. Skipper m.fl. vælger hvilken rute, der skal sejles. I forbindelse med begge ruter vil der være en ”forstyrrelse.”

Vinder er den båd der gennemfører de to gennemsejlinger med mindste tidsforskel efter dommernes ur. Hvis samme tid, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Vejret skal være ordentligt. Turudvalget beslutter evt. flytning af sejlads lørdag formiddag.

Program

Kl. 10.00Alle sejlere møder til skipper/gastemøde i klubhuset. Her meldes ruterne ud. Start-, slutpunkt og ”forstyrrelsen” afsløres. Sejladsreglerne gennemgås og rækkefølge for start afgøres ved lodtrækning.
Senest kl. 14.00Der sejles……

Samling i klubhuset. Mens dommerne tæller og udregner tilbyder grillmester grillvarer og klubbens bar er åben med de sædvanlige eventyrlige priser.


kl. ca. 15.00Præmieoverrækkelse til 1. – 2. og 3. præmie.
Stadig hygge og fortællinger om sejladsen og andre af sommerens ture.

Priser

Skipper og båd: 50 kr. Gaster: 25 kr. Medlemmer til grill og hygge 25. kr.

Betales på dagen. For indsatsen er der grill og 1 genstand og hjælp til præmier.

Tilmelding senest torsdag d. 24. august

Skriv bådens navn, skipper og gaster på sedlen i klubhuset eller skriv til tur@dragoerbaadelaug.dk

NB! Praktisk hjælp NB!

Turudvalget står for planlægning og indkøb. Men der er brug for praktisk hjælp som grillmester, dommer, hjælp med andet praktisk i klubhuset.

Giv tilsagn om at hjælpe, når vi ses på havnen til Hans Krebs Ovesen, Christian Vamberg eller Johnny Riber Larsen. Ring evt. til Johnny på 25371626.

Sejlerhilsen

Turudvalget

Sommerhilsen fra Bestyrelsen

I skrivende stund rusker det over havnen og klubhuset. Nogle sejlende medlemmer er i fuld gang med sommertogtet og andre venter på ferie og en stabil vejrudsigt, inden de stikker ud af havnen. Til alle er her en sommerhilsen fra bestyrelsen.

Klubhuset

Som du måske har set, så har de ubudne gæster øvet hærværk på taget ved terrassen. Klubhusudvalget indhenter tilbud på nyt tag. Måske har du viden eller en forbindelse der kan bidrage. Hvis du har så kontakt Carsten Borch 24 23 68 58.

Heldigvis er det pt. aftagende med de ubudne besøg. Af hensyn til klubhuset og medlemmerne rydder vi op efter de ubudne gæster. Der er allerede mange der tilbudt at deltage i oprydningen. Tak for det!

Fotos

Klubben aflyste Sankt Hansbål, så Betty og Annelise sendte deres flotte Skt. Hans heks til Dragørfortet og tjente 500 kr. retur til klubben

Infoudvalget samler stadig indhold til der årsskrift, vi regner med at lave til næste år. Vi håber, at mange vil bidrage med tekst og billeder. Send til 2023@dragoerbaadelaug.dk

  1. Søndagstur til Saltholm

Det viser sig, at der er en hel del medlemmer der har lyst til en endagssejlads som klubtur. Vi sejler til Saltholm igen søndag d. 27. august. Saltholmlauget fortæller, at den gravede rende er sandet lidt til. Når vi nærmer os, ved vi mere. Medlemmer på både der stikker for dybt og medlemmer der ikke længere har båd bliver inviteret med som gaster på de både der sejler. Se nærmere i nyhedsbrev i august.

Temaaftener, duelighedsbevis og VHF-certifikat

Efter sommerferien tilrettelægger udvalget årets fire temaaftener. Der er ideer om at mødes med den nye havnefoged, knob – både for begyndere og øvede, foto-tips til telefonbillederne, en marinearkæolog fortæller om historiske skibe og en eftermiddag med brug af VHF-radioen i praksis. Måske har du også ideer. Send dem til tema@dragoerbaadelaug.dk.

Også i den kommende vinter tilbyder klubben, at du kan deltage i studiekreds om den teoretiske del af duelighedsprøven. Klubben tilbyder også studiekreds med mulighed for at erhverve VHF / SRC certifikat. Mere om dette senere.

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en dejlig sommer på havet –og alle de andre dejlige steder, hvor sommeren tilbringes. 

”Vi sejler de ture som vi selv vil sejle”

– og så håber vi at nogle har lyst til at sejle med

Den udmelding kom fra turudvalget på generalforsamlingen i 2023.

Da der blev inviteret til søndagstur til Limhamn var udvalget derfor spændt på om andre havde lyst til at sejle den samme tur.

Planen var bare at sejle afsted, spille lidt hygge-Kongespil, spise frokost sammen og ellers bare småsnakke om alting og ingenting.

Det var der dejligt mange, der havde lyst til at deltage i. Så den 18. juni stævnede fem både med med 10 besætninger afsted. Pio med Dan og Annelise var sejlet i forvejen og bød velkommen og anviste ledig pladser ved ankomsten.

Radioen blev, med vekslende held, testet flittigt undervejs – og vi aftalte, at nu skal det være alvor med den eftermiddag – aften hvor vi kan afprøve radio.

Ud af turen kom også, at vi slår et radiokursus op i vinteren 2023/24.

Vi havde aftalt med Limhamns Segelselskab, at vi kunne bruge deres grill-plads – håbede vi. Vi var i tvivl, for der var ikke rigtig kommet bekræftelse. Men til vores glædelige overraskelse, så var der reserveret borde, grillen var tændt og klar, og vi kunne bruge klubhuset alt det vi ville.

Stor tak til Segelselskabet!

Kongespillet blev spillet efter de rigtige regler, som var helt nye for mange, der ellers havde spillet det nogle gange. Det viste sig at være underholdende – særligt for det ene hold, der var i stand til at skyde det andet holds soldater i sænk i løbet af ret kort tid. Præmie: Vin til deling.

Frokosten var medbragt hjemmefra eller provianteret i den velassorterede fiskebutik lidt væk fra havnen.

Den blev indtaget under snak og fortællen – i nogen konkurrence med en sulten allike.

Efter frokost sejlede vi hjem igen i spredt orden.

Turudvalget håber, at alle havde en ligeså hyggelig dag som vi.

Den næste tur udvalget har lyst til at sejle er en saltholmtur søndag d. 27. august.

Deltagende både:

Snette med Janet og Claus, Søhesten med Lasse og Grith, Gnyx med Per og Lise, Pio med Dan og Annelise, Nanna II med Hans og Christian, Kringle med Johnny, Anni og Nivi

Turudvalget: Christian, Hans, Johnny

Tiltag til at få nye medlemmer

Så er der blevet sat invitationer på bådene, så vi forhåbentlig kan få nye medlemmer.

Vi har ligeledes udarbejdet en brochure om bådelauget. Brochuren er blevet lagt på havnekontoret.

Der ligger nogle brochure i klubhuset så medlemmerne kan se, hvad vi skriver.

God sommer til alle.