Temamøde onsdag d. 12. oktober

Mød op og delag i en god dialog med den nye havnefoged, Jeppe Makwarth