Glade kursister efter bestået duelighedsprøve

Efter et efterår og hele januar måned var det tid til at gå til de afsluttende prøver i duelighed. Det var fire målrettede studerende der mødte op i Bådelaugets klubhus kl. 09.00 for at bevise at de havde styr på kurser, strøm, afdrift, deviation og misvisning, bøjer, sømærker og sikkerhed til søs. Her ses de fire glade eksaminander med studiekredsleder Johnny og eksamensvidnet Per Henriksen.

Per, Johnny, Ole, Christian, Niels, Jacob (foto: Dan Pio)