Sommerhilsen fra Bestyrelsen

I skrivende stund rusker det over havnen og klubhuset. Nogle sejlende medlemmer er i fuld gang med sommertogtet og andre venter på ferie og en stabil vejrudsigt, inden de stikker ud af havnen. Til alle er her en sommerhilsen fra bestyrelsen.

Klubhuset

Som du måske har set, så har de ubudne gæster øvet hærværk på taget ved terrassen. Klubhusudvalget indhenter tilbud på nyt tag. Måske har du viden eller en forbindelse der kan bidrage. Hvis du har så kontakt Carsten Borch 24 23 68 58.

Heldigvis er det pt. aftagende med de ubudne besøg. Af hensyn til klubhuset og medlemmerne rydder vi op efter de ubudne gæster. Der er allerede mange der tilbudt at deltage i oprydningen. Tak for det!

Fotos

Klubben aflyste Sankt Hansbål, så Betty og Annelise sendte deres flotte Skt. Hans heks til Dragørfortet og tjente 500 kr. retur til klubben

Infoudvalget samler stadig indhold til der årsskrift, vi regner med at lave til næste år. Vi håber, at mange vil bidrage med tekst og billeder. Send til 2023@dragoerbaadelaug.dk

  1. Søndagstur til Saltholm

Det viser sig, at der er en hel del medlemmer der har lyst til en endagssejlads som klubtur. Vi sejler til Saltholm igen søndag d. 27. august. Saltholmlauget fortæller, at den gravede rende er sandet lidt til. Når vi nærmer os, ved vi mere. Medlemmer på både der stikker for dybt og medlemmer der ikke længere har båd bliver inviteret med som gaster på de både der sejler. Se nærmere i nyhedsbrev i august.

Temaaftener, duelighedsbevis og VHF-certifikat

Efter sommerferien tilrettelægger udvalget årets fire temaaftener. Der er ideer om at mødes med den nye havnefoged, knob – både for begyndere og øvede, foto-tips til telefonbillederne, en marinearkæolog fortæller om historiske skibe og en eftermiddag med brug af VHF-radioen i praksis. Måske har du også ideer. Send dem til tema@dragoerbaadelaug.dk.

Også i den kommende vinter tilbyder klubben, at du kan deltage i studiekreds om den teoretiske del af duelighedsprøven. Klubben tilbyder også studiekreds med mulighed for at erhverve VHF / SRC certifikat. Mere om dette senere.

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer en dejlig sommer på havet –og alle de andre dejlige steder, hvor sommeren tilbringes.