Velbesøgt møde med ny havnefoged

Tryk for større foto

Onsdag d. 8. november 2023 tog havnens nye chef, Finn Frigast Larsen, sig tid til at besøge klubben – selvom bådoptagninger og nylig stormflod krævede både tid og opmærksomhed. Finn berettede, at han er opmærksom på, at han som ny er i færd med at lære meget om det praktiske arbejde med bl.a. optagning og andre praktiske forhold på havnen.

Finn berettede om sin baggrund og sine ønsker for havnen. Ønsker der først og fremmest koncentrerer sig om at følge op på de mangeårige planer om at modernisere havnen så den bliver en samlet havn, i stedet for som nu fire – fem forskellige havnebassiner.

De fremmødte fik et godt indtryk af den nye havnefoged, og vi håber at han bliver så længe at det bliver muligt at realisere dele eller det meste af de ambitiøse planer for havnen.