Generalforsamling Onsdag d. 20. marts 2024 kl.19.00

I klubhuset

  1. Dagsorden

1)Valg af dirigent og referent.

2)Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3)Forelæggelse af et revideret årsregnskab for det forløbne år.

4)Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.

5)Fastsættelse af kontingent.

6)Behandling af indkommende forslag.

7)Valg af formand

8)Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

9)Valg af suppleanter til bestyrelsen.

10) Valg af revisorer og revisorsuppleant.

11)Eventuelt.

HUSK! Der er mulighed for en sandwich og øl/vand efter generalforsamlingen