Vintertur til Hal 16 (+17) i Helsingør

Mere end 30 medlemmer fik en dejlig dag i Helsingør d. 27. januar 2024.

Hal 16 på det nedlagte skibsværft havde åbnet deres døre til et “De klassiske bådes hellige haller”, hvor mange frivillige vedligeholder og renoverer både i alle størrelser.

Stedets koordinator, Mette Brask , fortalte levende og engageret om hvordan en hold frivillige først havde erobret og siden fået kommunens velsignelse til at benytte hallen . På en meget velorganiseret måde fik sejlere tilladelse til at benytte hallen som vinteropbevaring og som værksted. Alle hjælper hinanden med de både meget små og meget, meget store renoveringsprojekter

Mette Brask fortæller om Hal 16, mens Bådelaugets medlemmer nyder morgenkaffen

På turen rundt i hallen berettede de frivillige om deres arbejde med bådene, om deres udfordringer og mål: Ud at sejle men med perfekt renoverede både , om det så var lakeringen eller helt nye spanter.

Dagen bød også på et besøg på dampisbryderen Bjørn, som et hold af frivillige har ført tilbage til sit oprindelige opvarmningsmiddel med kul.

Borgerkroen bød på frokost og vel hjemme igen indbød Lis til “Komhjemsupper”, som mange benyttede sig af.

Og parentesen foroven? De frivillige har også annekteret hal 17 – og håber på tilgivelse.